om oss

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa tjänster med korta ledtider och konkurrenskraftiga priser till företag inom industri,
fastighetsservice och bygg såväl som till privatpersoner. Detta ska vi göra genom vår samlade kompetens inom industri, fastighet, bygg samt vår mångåriga erfarenhet av projektledning och arbetsledning.

Företagsledning

Vassili Larsson, VD

Ansvarsområden: VD, projekt- och arbetsledning samt säljansvarig.

Utbildning och certifieringar: Murarutbildning, pneumatik, Tribologen smörjning, skyliftkort, truckkort, byggställningskort (upp till 9m), traverskort, brandlarms och sprinklersystems utbildning, fallskyddsutbildning, heta arbeten,  diverse mekaniska utbildningar.

David Eriksson

Ansvarsområden: Projekt- och arbetsledning.

Utbildning och certifieringar: Utbildad snickare, liftkort, truckkort, heta arbeten, fallskyddsutbildning, diverse utbildningar inom klimat (ventilation), industrimaskiner (mek och el) samt styr- och regler.